Filmy i Teatr

dla miłośników kina i sztuki teatralnej

Teatr

Cechy teatru współczesnego

Rozbudowa konwencji, mieszanie stylów, zaskakiwanie, nieraz szokowanie, dopasowywanie przekazu do jak najszerszej grupy odbiorców, reklama dźwignią popularności to pewnego rodzaju prawa, które zaczęły oddziaływać także na instytucje kulturalne. Jedną z nich, która dopasowuje się do dzisiejszych wymagań jest teatr współczesny. Na przestrzeni dziejów teatr pełnił bardzo różne role, od funkcji prestiżowej za czasów oświecenia, poprzez funkcję patriotyczną i integrującą środowiska narodowe, aż po funkcję rozrywkową i edukacyjną.

Teatr współczesny pełni obecnie bardzo wiele funkcji. Jedna z nich nie zmieniła się przez wieki, a więc odzwierciedlanie życia, pokazywanie jego pozytywnych, pięknych blasków, ale też dramatów, tragedii i brzydoty. To wszystko w teatrze można zobaczyć w różnej formie – bardziej realistycznej, komediowej, czy pastiszowej. Teatr współczesny to przede wszystkim obiekt otwarty na sztukę i na ludzi kochających dramat. To już nie tylko miejsce przedstawień, ale także obiekt prowadzący różnego rodzaju szkolenia, spotkania, konferencje, odczyty i przeglądy. Teatr współczesny to już nie sam budynek z salą, wyposażoną w odpowiednio wyprofilowaną widownię, ale także otaczające go instytucje, a przede wszystkim ludzie.

Teatr współczesny można opisać kilkoma charakterystycznymi cechami, odróżniającymi go od teatru greckiego. Przede wszystkim w teatrze współczesnym aktorem może być każdy, niezależnie od płci. Tak, warto bowiem przypomnieć, że w Grecji aktorami i „aktorkami” byli jedynie mężczyźni, ewentualnie wcielający się w kobiece role. Teraz natomiast aktor powinien posiadać przede wszystkim właściwe cechy, wygląd, zdolności, nierzadko też wymagane są umiejętności wokalne.

Teatr współczesny nie wyróżnia się już, tak jak kiedyś, jednością miejsca, akcji i czasu, co przede wszystkim umożliwiły nowoczesne konstrukcje sceny, możliwe błyskawiczne zmiany scenografii, a także wygodniejsze w zmianie stroje. Zaczęto także stosować przerwy, tzw. antrakty, podczas których z powodzeniem zmieniano wystrój teatralnych desek. Ponadto oczekiwania widza wobec fabuły w sztuce zaczęły się stanowczo zmieniać. Wielbiciele teatru poszukują w sztuce czegoś nowego, awangardowego, czasami nieprzeniknionego, a nie tylko moralizatorskiej puenty.

Zdecydowanie odmienną od starożytnego cechą jest to, że teatr współczesny posiada ogromny, zróżnicowany repertuar, który jest modyfikowany niemal z dnia na dzień. W Grecji natomiast grano komedie w czasie zimowym oraz tragedie w czasie wiosennym. Współczesny repertuar tworzy się na podstawie międzynarodowych trendów, a także potrzeb widowni. Niewątpliwie dźwignią popularności poszczególnych spektaklów jest ilość znanych, nie tylko z desek teatralnych, aktorów oraz reklama za pomocą różnego rodzaju mediów.

Warto także dodać, że pomiędzy poszczególnymi instytucjami teatru współczesnego występuje naturalna konkurencje w zakresie ilości widzów, prestiżu, ważnych wydarzeń kulturalnych itp. To wszystko sprawia, że prezentują one coraz wyższy poziom działań artystycznych.